MILITARY
ADS ADS ADS ADS

در این قسمت می توانید تبلیغات خود را قرار دهید


تبلیغات

در این قسمت می توانید تبلیغات خود را قرار دهید

آیا وزیر دفاع جدید آمریکا حامی ایران است؟ + سند

پنج شنبه 28 دی 1391 توسط HP تعداد دانلود: بار

آیا وزیر دفاع جدید آمریکا حامی ایران است؟ + سند

به گزارش مشرق ،یک اندیشکده اسرائیلی از چاک هیگل در برابر انتقادات مطرح شده علیه وی از سوی دستراستیهای آمریکا قاطعانه دفاع کرد.

نومحافظهکاران آمریکایی عقیده دارند که هیگل، فردی یهودستیز و مخالف رژیم صهیونیستی است و در قبال ایران از موضع ضعف عمل خواهد کرد.

در گزارشی که از سوی مُلاد[1]، مرکز تجدید دموکراسی اسرائیل[2] منتشر شد، آمده است: اعلام نامزدی هیگل برای تصدی وزارت دفاع آمریکا، هیچ ارتباطی به اسرائیل ندارد؛ ولی با در نظر گرفتن این واقعیت که حامیان خودخوانده اسرائیل، پای دولت یهود را به مباحثات فوق کشاندهاند؛ این مرکز ذکر موارد زیر را ضروری میداند:

معرفی سناتور چاک هیگل برای تصدی پست وزارت دفاع آمریکا، از جمله موارد مربوط به امور داخلی آمریکا است و ارتباطی به اسرائیل ندارد. در واقع دخالت دادن موضوع اسرائیل به حوزه سیاست داخلی ایالات متحده - که اغلب از سوی حامیان خودخوانده این رژیم صورت میگیرد - ضرر و زیان بسیار زیادی را متوجه اسرائیل میسازد. کشاندن پای اسرائیل به مبارزات حزبی [در ایالات متحده] و یا متضاد نشان دادن آن با منافع آمریکا، در طولانیمدت به ضرر اسرائیل تمام خواهد شد. حال که در این مسئله، از اسرائیل نام برده شده، ساکنان سرزمینهای اشغالی به جای آشنایی با کاریکاتور هیگل- که دستراستیها از وی ترسیم کردهاند- حق دارند درک درستی از دیدگاهها و سوابق وی داشته باشند.

بررسی دقیق و منصفانه سوابق این سناتور، جای هیچ شکی درباره حمایت و پشتیبانی وی از اسرائیل و تعهدش به امنیت آن، باقی نمیگذارد. چاک هیگل در برابر سیاست خاورمیانه، فردی مسئول، آگاه و دلیر است. معرفی استقلال هیگل و عدم اطاعت محض وی از دستورات احزاب راست، به مثابه سیاستهای ضداسرائیلی، نوعی از عوامفریبی است که نه به نفع ایالات متحده است و نه به نفع اسرائیل تمام خواهد شد.

این گزارش با رد بسیاری از اتهامهای بیاساس نومحافظهکاران علیه هیگل، نتیجهگیری میکند: ما پس از بررسی سوابق هیگل در رابطه با اسرائیل، اعتبار وی در حوزه امنیت ملی و درک این فرد از منطقه، بر این باوریم افرادی که منافع واقعی اسرائیل برایشان مهم است، میبایست از نامزدی هیگل برای تصدی پست وزارت دفاع استقبال کنند.


دلیل مخالفت با هیگل حول این محور میچرخد که وی به نوعی یهودستیز و دارای عقاید ضد اسرائیلی بوده و احتمالاً مایل به اقدام نظامی علیه ایران – به خاطر برنامه هستهای این کشور – نیست. هرچند با بررسی سوابق این سناتور، اظهارنظرهای زیادی از وی در حمایت از اسرائیل و ابراز نگرانی پیرامون ایران به چشم میخورد.

مجموعهای از نقطهنظرات علنی هیگل درباره اسرائیل – در زمان حضور وی در مجلس سنا – در زیر آورده میشود:

· ما همواره متحد قدرتمند [رژیم جعلی] اسرائیل – از زمان تاسیس آن در سال 1948- بودهایم و همچنان متحد سرسخت آن باقی خواهیم ماند. [10/15/2000]

· اسرائیل، دوست و متحد نزدیک ما، همچنان از سوی همسایگان خود تهدید میشود. افراطگرایی اسلامی و خشونتآمیز در عراق، ایران و سوریه پناه گرفته و در پی آن است تا دیگر مناطق خاورمیانه را نیز مورد تاخت و تاز خود قرار دهد. تکثیر تسلیحات کشتار جمعی همچنان به عنوان یک تهدید مطرح است. [...] هم اسرائیلیها و هم فلسطینیها انتظارات برآورده نشدهای دارند، هیچیک از طرفین نمیتواند مسامحه خود را توجیه کند. رهبری آمریکا میتواند تشویق و ترغیب کند؛ ولی نمیتوانیم اسرائیلیها و یا فلسطینیها را وادار به مذاکره کنیم. [11/15/2005]

· ایوان بای، سناتور دموکرات از ایالت ایندیانا و چاک هیگل، سناتور جمهوریخواه از ایالت نبراسکا، امروز طی نامهای به کوفی عنان، دبیر کل سازمان ملل متحد، صدور قطعنامهای شدیداللحن از سوی این سازمان را در تقبیح اظهارات اخیر محمود احمدینژاد، رئیسجمهور ایران و آیتالله علیخامنهای، رهبر عالی این کشور درباره تهدید موجودیت اسرائیل و ایالات متحده خواستار شدند. [12/21/2005]

· تعهد ایالات متحده در دفاع از اسرائیل همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند. رابطه ما با اسرائیل، رابطهای ویژه و ریشهدار است. اما قرار نیست که این موضوع به بهای از دست رفتن دوستی ما با اعراب و مسلمانان تمام شود. این گزینهای خطرناک و غیرمسئولانه است. [07/30/2006]

هیگل همچنین ضمن حمایت از قانون مقابله با گروههای تروریستی مخالف راهحل دو دولت [اسرائیلی و فلسطینی]، به اظهار همبستگی با اسرائیل در خلال انتفاضه دوم رای داد و از قطعنامه مربوط به حمایت از روابط ویژه آمریکا و اسرائیل جانبداری کرد. وی از اقدامات متعددی در ارتباط با تشدید تحریمها علیه ایران – به خاطر برنامه هستهای و موشکی این کشور- پشتیبانی کرده است.

هیگل سال گذشته درباره تاثیر انقلاب مصر بر امنیت اسرائیل ابراز نگرانی کرد. وی در فوریه سال 2011 در شبکه سیانان گفت: از زمان جنگهای سال 1967 وسال 1973 تاکنون، با چنین شرایط خطرناکی در خاورمیانه مواجه نبودهایم. حتی ممکن است با شرایط به مراتب خطرناکتری روبرو شویم، چرا که شرایط موجود غیرقابل پیشبینی است و از لحاظ روابط دوجانبه نیز، مصر اولین کشور امضاء کننده معاهده صلح با اسرائیل است؛ معاهدهای که تاکنون بر مبنای آن عمل شده و از اهمیت بهسزایی برای امنیت اسرائیل برخوردار است.

جرمی بنعامی، مدیر اجرایی "جی استریت،" گروه لیبرال حامی اسرائیل به نشریه نیویورکتایمز درباره طرح اتهام یهودستیزی علیه هیگل میگوید: فکر کردن درباره این که اعتبار و سوابق قابل ملاحظه فردی چون چاک هیگل در زمینه خدمات ملی اینچنین مورد افتراء قرار گیرد، غیرقابل تصور است.

البته روزنامهنگاران متعددی برای دفاع از هیگل در برابر تبلیغات منفی نومحافظهکاران وارد میدان شدهاند. از جمله این افراد میتوان به دانا میلبنک در نشریه واشنگتن پست اشاره کرد. میلبنک از کسانی که به اظهارات هیگل استناد کرده و آن را دلیل یهودستیزی وی دانستهاند، انتقاد میکند. هیگل طی اظهاراتی گفته بود: لابی یهودی تلاش دارد تا اعضای کنگره را تحت نفوذ خود درآورد.

ولی کریستول و برخی افراد دیگر، پا را از این فراتر گذاشته و بخشی از متن کتاب سال 2008 را منتشر کردهاند که در آن از قول هیگل گفته شده: واقعیت سیاسی این است که ... لابی یهودی بسیاری از افراد را در اینجا مرعوب خود ساخته است.

عبارتی گنگ نیز وجود دارد – مبنی بر این که بسیاری از مسیحیان حامی اسرائیلاند و بسیاری از یهودیان از آن حمایت نمیکنند – و هیگل نیز اشتباه خود در این زمینه را اعلام کرده است ( وی عبارت "لابی یهودی" را در قسمتهای دیگر این مصاحبه به کار برده است ). ولی [در مقام نویسنده این مقاله] به عنوان یک یهودی آمریکایی که پیرامون یهودیستیزی در مذاکرات سیاسی مطالبی به رشته تحریر درآوردهام، آن را یهودستیزانه یا ضداسرائیلی تلقی نمیکنم. در جملهای که قبل از اظهارنظر وی آمده است، گفته شده: هیگل حامی سرسخت اسرائیل به شمار رفته و از جمله معتقدین به ارزشهای مشترک است.
[1] - Molad.

[2] - Center for Renewal of Israeli Democracy.ادامه / دانلود

موراوچیک؛ سیاستمداری که عاشق حمله به ایران است

سه شنبه 26 دی 1391 توسط HP تعداد دانلود: بار

در راستاي دشمن شناسي و آشنايي با اقدامات مهرههاي اصلي در پروژه خيالي سرنگوني ايران اسلامي، "مشرق" اقدام به معرفي تعدادي از چهرههاي مهم و تأثيرگذار در عرصه سياستهاي كاخ سفيد، رژيم صهيونيستي، كشورهاي اسلامي، منطقه خاورميانه و ديگر مناطق جهان تحت عنوان ژنرالهاي جنگ نرم كرده است.
به گزارش مشرق، آنچه در ادامه از نظرتان میگذرد بخش یازدهم معرفی ژنرالهاي جنگ نرم است که اختصاص به معرفی جاشوا موراوچیک یکی دیگر از استراتژیست های دنیای غرب دارد.

تحصیلات

مدرک لیسانس از سیتی کالج نیویورک[1]
مدرک دکترا از رشته روابط بین الملل در دانشگاه جرج تاون[2]

سوابق علمی و اجراییادامه / دانلود

مطالب گذشتهمحل درج تبلیغات

About Us


به وبلاگ ARTESHI-DL-MIخوش امدید ممنون که به وبلاگ بانک مقالات و مطالب نظامی به زبان پارسی نگاه کردید مطالب معماری هم افزوده میشود برای بازدیدکنندگان علاقمند تبلیغ در بالای صفحه یکماه رایگان. بر روی قسمت نظرات :درخواست خود را بنویسید. با تشکر

آمار بازدید

افراد آنلاین : online

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 7
بازدید دیروز : 7
بازدید هفته : 268
بازدید ماه : 1470
بازدید کل : 268690
تعداد مطالب : 521
تعداد نظرات : 0
تعداد آنلاین : 1

جستجوی پیشرفته

جستجو در arteshi-dl-mi
جستجو در کل اینترنت


خبرنامه

با نوشتن ایمیل خود در کادر زیر و فشردن دکمه ثبت ، جدیدترین مطالب سایت را در ایمیل خود دریافت نمایید

خبرنامه

لینک های مفید و جالب